084-147-7999 086-3126084
Line ID : @Z1234
(อย่าลืมเติม"@"ข้างหน้านะคะ)
Go to content

Main menu:

การจ่ายเงิน

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระเงินสด หน้าโรงงาน
2.โอนเงินทาง ATM หรือ ธนาคาร พร้อมกับแฟกซ์ สลิปหรือใบโอนเงินมาที่ Fax.02-751-7672 (ไม่สะดวกแฟกซ์ โปรดโทรมาแจ้ง เพื่อให้ทางเราได้ตรวจเช็ค)


เต็นท์ ผ้าใบ เต๊นท์

ธนาคาร : ทหารไทย
สาขา : บิ๊กซี สวนหลวง
ชื่อบัญชี : บริษัท เมคเทค แกมม่า เมเนจเม้นท์ จำกัด
บัญชีหมายเลข : 2451 000 521
ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

ธนาคาร : กรุงเทพ
สาขา : บางเขน
ชื่อบัญชี
: ชัยวัฒน์ อุดมศรีลาภ
บัญชีหมายเลข
: 161 456 3177
ประเภทบัญชี
: ออมทรัพย์

Back to content | Back to main menu